Akupunktur

Akupunktur

Akupunkturbehandling är en gammal kinesisk terapimetod som används för att behandla sjukdomar och smärta. Genom att sätta nålarna på specifika akupunkturpunkter kan besvären minska eller helt försvinna.

Akupunktur används för smärtlindring av värk . Den påskyndar även läkningsförloppet vid muskelinflammationer. Akupunkturbehandling kan även användas vid behandling av artros och stress.

Vid akupunkturbehandling används tunna sterila nålar som sätts på speciella akupunkturpunkter i  muskler, senor och bindväv. Nålarna placeras både lokalt kring det smärtande området och perifert i händer eller fötter. Antalet nålar samt nålplacering varierar beroende på skadans och smärtans utbredningsområde.

När nålarna sticks in i akupunkturpunkterna skickas impulser via tunna nerver från det behandlade området till ryggmärgen. Därifrån går impulserna vidare till hjärnan som börjar producera endorfiner som bidrar till att minska smärta. Dessutom blir det en blodcirkulationsökning lokalt där nålen sitter. Efter akupunkturbehandling blir musklerna mycket avspända.

Hedab Fysioterapi AB