Här är några av de företag som jag har haft kurser och utbildningar för senaste åren. Företagskunderna har själva kommit med önskemål angående kursinnehåll och kurslängd. Några vanliga önskemål har varit friskvård- och hälsokurser samt stresshanteringskurser. Jag har även haft föreläsningar vid personalutbildningsdagar i stresshantering och friskvård. Dessutom har jag hållit i introduktionsutbildningar i lyft- och förflyttningsteknik.

Hedab Fysioterapi AB