2013-01-03-Portratt

Karin Hedlund

Jag har alltid varit intresserad av idrott. Dessutom tycker jag om att hjälpa personer som har besvär. Kombinationen av dessa båda ledde till att jag utbildade mig till sjukgymnast på Vårdhögskolan i Boden 1995.

Efter sjukgymnastubildningen har jag gått vidareutbildningar inom yoga, mindfulness, akupunktur, idrottmedicin, basal kroppskännedom och psykosomatik. Jag har även läst friskvårds- och idrottspedagogik. Tidigare har jag varit anställd som sjukgymnast i Norrbottens läns landsting. I samband med att jag flyttade till Skellefteå startade jag HEDAB Sjukgymnastik 2007. Företaget ombildades till HEDAB Fysioterapi AB 2018.

Hedab Fysioterapi AB